Kasım Ayı Portresi: Doç.Dr. Ümit Şahbaz

Ayın Portresi / Ayın Portresi

www.emirdag.gen.tr Kasım Ayı Portresi Doçent Doktor Ümit Şahbaz

İlkokulu, Emirdağ İnkılap İlkokulunda, Ortaokulu Emirdağ Orta okulunda, Liseyi ise Afyon Lisesinde tamamlayan ŞAHBAZ, Liseden mezun olduğu sene Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalını kazanmış, 1989 YILINDA BÖLÜM BİRİNCİSİ olarak mezun olmuş ve aynı yıl HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜNÜ kazanmıştır. 1990 yılında Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak Ankara’da Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır. 1990-1991 yılları arasında askerlik görevini Piyade Asteğmen olarak tamamlayan ŞAHBAZ, 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazanmış ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrılarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1993-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim ABD’da Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, aynı yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim ABD’da başladığı doktora çalışmasını 2005 yılında tamamlamıştır. 2000 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ayrılarak, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan ŞAHBAZ, 2005 yılında Yardımcı Doçent Doktor unvanını almış ve aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2006 yılında Burdur Eğitim Fakültesi’nin Süleyman Demirel Üniversitesi’nden ayrılarak Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmasıyla birlikte görevine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinde devam etmiştir. 2014 yılında Doçent Doktor ünvanı alan ŞAHBAZ, buradaki görevini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2015 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Doçent Doktor olarak göreve başlayan ŞAHBAZ, 2016-2019 yılları arasında Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak görev yapmış ve halen aynı bölümde bilimsel çalışmalarını Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar üzerinde sürdürmektedir.

Ulusal ve Uluslararası alanda yayımlanmış çok sayıda İngilizce ve Türkçe makale ve bildirisi bulunan ŞAHBAZ, Educational Research And Reviews, International Journal of Early Childhood Special Education, Elemantary Education Online, Internaional Education Studies, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology … gibi Uluslararası dergilere de hakemlik yapmaktadır.

ŞAHBAZ’ın Özel Eğitim Alanına İngilizceden Türkçe’ye kazandırılmasında Çeviri Editörü ve Bölüm Çevirmeni olduğu ve Türkçe Bölüm yazarlığı ve Editörlük yaptığı kitaplar isimleri aşağıda verilmiştir.
- 100 SORUDA OTİZM (Çeviri Editörü/Bölüm Çevirmeni)
- ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME BAŞARI İÇİN 450 STRATEJİ (Çeviri Editörü/Bölüm Çevirmeni)
- ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (Bölüm Yazarı/Kitap Editörü)
- ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA (Bölüm Yazarı/Kitap Editörü)
- ÖZEL EĞİTİM (Bölüm Yazarı)