Emirdağ Ovası Büyük Ova İlan Edildi

Haberler / Güncel

Emirdağ Ovası Büyük Ova İlan Edildi

Emirdağ, Akharım ve Karadilli Ovaları Büyük Ova İlan Edildi

15/7/2021 Tarıhlı Ve 4304 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Afyonkarahiar’da üç ova Büyük Ova lan edildi.
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşidi nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalaruun hızlı geliştiği, eki liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir.

Ovalann sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuat' uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fikra kapsamı dışındadır.

Değişiklik

Bazı ovalann büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının ekinde yer alan Iğdır Ovası sınırlarına ilişkin harita eldeki şekilde değiştirilmiştir.

Büyük Ova Listesi

AFYONKARAHİSAR AKHARIM OVASI 3.642,3295 hektar

AFYONKARAHİSAR EMIRDAĞ OVASI 14.206,936 hektar

AFYONKARAHİSAR KARAADILLI OVASI 6.848,526 hektar

  • Okunma: 2467

Yorumlar (0)Yorum Yap