Şubat Ayı Portresi: Prof.Dr.Can Özgür

Ayın Portresi / Ayın Portresi

Şubat Ayı Portresi: Prof.Dr.Can Özgür

www.emirdag.gen.tr Şubat Ayı Portresi: Prof.Dr.Can Özgür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Emirdağ'a bağlı Suvermez köyünden Ömer Özgür'ün oğlu olan Can Özgür, babası Eskişehir'de Koç'da ve Tofaş'da uzun yıllar müdür olarak görev yaptı. 1962 Eskişehir doğumludur. İlk, Orta ve Lise tahsilini Eskişehir’de tamamladı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu Bölümün Eski Türk Dili Anabilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Tez olarak Veterinerliğe ait ‘‘Baytaratü’l-Vazıh’’ adlı eserin Paris Biblioteque Nationale’de bulunan Oğuzca (Türkmence) nüshasının transkripsiyonlu metni ile gramatikal indeksini hazırladı.

1988 Ekim’inde Eski Türk Dili Anabilim Dalının Doktora programına kayıt oldu. Ders devamından sonra Yüksek Lisans Tez hocam Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın idaresinde‘‘Baytaratü’l -Vazıh’ın Kıpçakça ve Türkmence Yazmalarına Göre Kıpçakça’nın Oğuzlaşması (Türkmenceleşmesi) Üzerine Bir Dil Araştırması’’ adlı teziyle sahasında 1994 Aralık ayında Bilim Doktoru ünvanını aldı. Bu çalışmasında Baytaratü’l-Vazıh’ın İstanbul Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kütüphanesi 1695 numarada Kayıtlı olan Kıpçakça yazması ile Yüksek Lisans Tezinde hazırladığı Oğuzca (Türkmence) yazmasını karşılaştırdı. 2002 yılında Kütabü’l-Hayl (Memlük Kıpçakçası ile yazılmış ilk Türk at ve atçılık eserinin Paris yazması) adlı kitabı doçentlik çalışması olarak yayımladı. 2003 yılında ise aynı kitabın dil incelemesini yaparak ikinci baskısını çıkardı. Ayrıca Açık Renkli Düşler, Uzak Mesafelerde Sevmek Yarım Yanlarımızdır Aşk adlı yayımlanan şiir kitapları bulunmaktadır.

14 Aralık 2007 tarihinde girdiği Doçentlik sözlü sınavı sonucunda, Doçent oldu. 28.05.2014 tarihinde de aynı bölümün, aynı bilim dalına profesör olarak atandı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmakta olup; İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği üyesidir.

Evli iki çocuk babası olup; eşim Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Kitap ve Yazım Koordinatörlüğünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.(Hazırlayan; Ertuğrul ALTINEL)

  • Okunma: 8432

Yorumlar (0)Yorum Yap