Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu

Köşe Yazıları / Volkan Yıldırım

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen 6. Dönem Siyaset Okulu birbirinden değerli öğretim kadrosuyla yeni yıla merhaba dedi.

Globalleşen dünyada siyasetin ve siyasetçinin değişen profiline uyum sağlayabilmek için bugünün ve yarının lider adaylarını objektif bilgi ve verilerle donatma misyonunu kendine amaç edinmiş olan Siyaset Okulu bu sene 6. yılını yaşıyor. Bu okul 21. yüzyılın Avrupa Birliği’ne aday Türkiye’sinde, bugünün ve yarının idarecilerinin karşılaştığı sorunları çözmede ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmede, gereken liderlik özelliklerinin kazanılmasına yardımcı oluyor.Aynı zamanda Türkiye’nin geçmişten günümüze yaşanan önemli olay ve dönemlerini yalnızca teorik olarak değil, olayların sebep-sonuç ilişkilerinin, o dönemleri bizzat yaşayan önemli siyasetçileri, akademisyenler, diplomatlar, ekonomistler, bilim adamları, askerler ve sanatçılar tarafından aktarılmasını da hedef alıyor.

Bu 15 haftalık programla birlikte katılımcılara Türkiye’nin var olan sorunlarını, çözüm ve çıkış yolları ile geleceğe dönük senaryoların analitik bir düşünce sisteminden yola çıkılarak interaktif düzeyde fayda sağlanması öngörülüyor.

Programın  ilk bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Siyaset Okulu’nun fikir babalarından Süheyl BATUM “Anayasa ve Demokratikleşme” konusunu işledi.  TBMM Eski Başkanı Hüsamettin CİNDORUK’un “ Cumhuriyet ve Demokrasi İlişkisi” konulu oturumunu Eskişehir’in tanınmış isimlerinden ve Siyaset Okulu’nun müdavimlerinden Sayın Orhan KESİKOĞLU yönetti. Programın öğleden sonraki bölümünde eski diplomatlardan Dr. Onur ÖYMEN “ Türkiye’nin Dünyadaki Yeri ve Dış Politika” konusunda ders verdi. Ardından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Burhan KUZU “ Türkiye’de Siyasi Parti Kapatılması Rejimi” hakkında sunumunu yaptı. Son olarak da TC. Başbakan yardımcılarından Ertuğrul YALÇINBAYIR Türkiye’nin yasama ve yürütme organlarını konu alan “Yönetişim Hakkı” konusunu aktardıktan sonra programın ilk haftalık bölümü tamamlandı. Burada konuşmacıların birbirinden farklı ve değişik konulardaki görüşlerini aktarma imkanımız yok. Fakat şunu söylemeliyim ki; farklı siyasi görüş ve düşüncelere sahip konuşmacıların üzerinde durduğu ve hemfikir oldukları ortak bir nokta var. O da Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun kalan mevcut anayasanın yerine evrensel normlara uygun yeni bir anayasa yapılması fikri.

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Danışma Kurulu üyesi Sayın Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’de önümüzdeki haftalarda Siyaset Okulu’nda ders vererek katılımcıları bilgilendirecek…

M.Volkan YILDIRIM

  • Okunma: 2660

Yorumlar (0)Yorum Yap