Gurbetçiler Türkiye'de Ücretsiz Nasıl Tedavi Olur?

Haberler / Sağlık

Gurbetçiler Türkiye'de Ücretsiz Nasıl Tedavi Olur?

Yurtdışından emekli olup ikametgahının Türkiye'ye aldıranlar ile yurtdışında yaşayıp Türkiye'de izin kullananlar Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemine göre sağlıktan nasıl yararlanabileceğiyle ilgili SGK Emirdağ Müdürü Mustafa Üngör açıklama yaptı. Emirdağ Kaymakamlığı tarafından paylaşan bilgi ise şu şekilde:

Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzaladığı ülkeler hangileridir?

Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden 23’ü halen yürürlükte olup bunlardan; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, KKTC, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Arnavutluk, Lüksemburg ve Hırvatistan ile imzalanmış sözleşmelerde sağlık sigortası uygulaması bulunmaktadır.

Yurtdışı Sigortalılarının Sağlık Yardımlarından Yararlanması Nasıl Sağlanır?

Ülkemizde gerek geçici olarak bulunan, gerekse daimi olarak ikamet eden yurtdışı sigortalıları, kayıtlı oldukları ülke sigorta kasalarından alacakları formüleri, Türkiye’de bulundukları ya da ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerinde/ Sosyal Güvenlik Merkezlerinde faaliyet gösteren Yurtdışı İşlemleri Servislerine ibraz etmeleri ve bu belgeleri onaylatmaları gerekmektedir. Geçici olarak ülkemizde bulunmalarda; sağlık yardım hakkı belgesinde (formülerinde) kayıtlı olanların tamamı acil hallerle sınırlı olmak üzere,
Daimi ikametlerde; sosyal güvenlik sözleşmelerine göre belirlenen kişiler, Kurumumuz mevzuatına göre öngörülen sağlık yardımlarından yararlanabilmektedir.
Bu kapsamda sağlık yardımlarından yararlanmak için ilgililerin ülkemizde Genel Sağlık Sigortalısı ya da Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlüsü olmaması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alacakları “Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ile Kurumun anlaşmalı olduğu tüm sağlık tesislerinden diğer genel sağlık sigortalıları gibi sağlık yardımlarından, yasal olarak kendilerinin ödemeleri zorunlu olan katkı ve katılım payları hariç olmak üzere ücretsiz olarak yararlanırlar.

Yurtdışı Sigortalıları Acil Olarak Sağlık Yardımlarından Yararlanmaları Ne Şekilde Olur?

Ülkemizde geçici olarak bulunanlar, beraberinde getirdikleri belgelerde kayıtlı süre içinde sağlık yardımına sahiptirler. Geçici bulunmalarda sağlık yardımından yararlanacak kişiler belgeyi düzenleyen ülke mevzuatına göre belirlenmektedir.
Yurtdışı sigortalıları sağlık yardımı alabilmeleri için kendilerine verilen “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ile Kurumumuzun anlaşmalı olduğu Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri ile özel ya da üniversite sağlık tesislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kurumumuzla anlaşması olmayan sağlık tesislerinden ancak anlaşmalı birimlerinin sevki ile hizmet alınabilmektedir. Bu kurala uymadan, doğrudan anlaşmasız sağlık tesislerine müracaat edenlerin yapmış oldukları tedavi masrafları, yapılan tedavinin acil olması durumunda Kurumca karşılanmakta, Acil olmaması durumunda kişinin kendisi tarafından karşılanacaktır.
Sürenin bitiminden sonra sağlık yardımına ihtiyaç duyulması halinde;

Sigortalı doğrudan bağlı bulunduğu ülke sigorta kurumu ile temasa geçerek tedavi süresi için yeni belge talep edebilir yada, Kurumun ilgili birimine müracaat ederek sözleşmeli ülkeden tedavi süresi için yeni belge talebinde bulunabilir. Bu sırada alacağı sağlık yardımlarından ücretli yararlanır. Daha sonra sözleşmeli ülkeden uzayan süreye ait belge intikal ettiğinde geriye dönük “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” düzenlenerek ilgililerin harcamaları Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre kendilerine iadesi sağlanır.

Daimi Olarak Ülkemizde İkamet Eden (İkametgâhını Türkiye’ye aldıran) Yurtdışı Emeklilerinin Sağlık Yardımlarından Yararlanma Süresi Ne Kadardır ve Sağlık Yardımlarından Yararlanacak Aile Bireylerinin Belirlenmesi Ne Şekilde Gerçekleşir?

Ülkemizde daimi ikamet edenler sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca düzenlenen belgede kayıtlı sürede sağlık yardımın sona erdiğine dair bildirim gelinceye kadar sağlık yardımlarından yararlanırlar. Daimi ikametlerde kimlerin sağlık yardımlarından yaralanacakları sözleşmelere göre değişmektedir.
Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Çek, K.K.T.C. Lüksemburg ve Hırvatistan sözleşmelerinde aile bireyleri Kurumumuz mevzuatına göre, Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk sözleşmelerinde aile bireyleri ilgili ülke mevzuatına göre belirlenmektedir.

Daimi ikametlerde sağlık yardım hakkı belgeleri sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca ya uzun süreli ya da yardım hakkının kapatılacağı tarih bildirilmeden Kurumumuza gönderilmektedir. Ancak yurtdışı sigortalıları sağlık yardımı alırlarken ilgili hastalık kasaları çeşitli gerekçelerle bu yardım hakkını sona erdirmektedir.

Yurtdışı sigortalılarının sağlık yardımlarının devam edip etmediğinin kontrol edilmesi amacıyla söz konusu belgeler 6 aylık dönemlerle düzenlenerek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince / Sosyal Güvenlik Merkezlerince ilgilere verilmektedir.
Yurtdışından emekli olup ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızın bu provizyon sürelerine dikkat ederek zamanında yeni provizyonlarını yaptırmaları halinde, sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederek, Genel Sağlık Sigortası sistemine düşüp pirim oluşmasını önleyeceklerdir. Alo 170 Sosyal Güvenlikle Danışma ve Müracaat hattını arayarak daha geniş bilgi edinebilirsiniz."

  • Okunma: 14916

Yorumlar (0)Yorum Yap